DECHRAU A DIWEDD Y DYDD – BEGINNING AND END OF THE DAY.

Fel y gwyddoch, mae’r trefniadau yn gorfod newid yn gyson gan fod y gwaith adeiladu yn datblygu’n gyflym tra yr un pryd ein bod yn cadw at reolau diogelwch COVID. 
Diogelwch PAWB sy’n cael y flaenoriaeth gennym bob amser – a gwerthfawrogir eich cyd weithrediad parod yn fawr bob amser. 
Gyda’n gilydd, fe ddown ni drwy hyn!! 
Llawer o ddiolch fel bob amser.
As you know, the arrangements have to change continually as the building work quickly progresses at the same time as we have adhere to COVID regulations. 
Our priority is EVERYONE’s safety – and we appreciate your co-operation at all times. 
Together we will come through this!!
Many thanks as always.