Clybiau Brecwast ar Gau / Breakfast Clubs Closed

Yn anffodus, ni fydd modd cynnal y Clwb Brecwast na’r Clwb Brecwast am ddim y bore yma oherwydd diffyg staffio oherwydd y tywydd garw.

Rydym yn parhau i asesu’r sefyllfa a byddwn yn eich diweddaru maes o law ynglŷn â sefyllfa’r ysgol.

Unfortunately, we won’t be able to open the Breakfast Club and Free Breakfast Club this morning because of lack of staffing as a result of the bad weather.

We are continuing to assess the situation and will update you as soon as possible regarding the school’s situation.