Clybiau – Clubs

Fe’ch hatgoffir bod y clybiau canlynol wedi’u canslo ar ddiwedd y dydd heddiw (31.01.19) oherwydd yr eira.

You are reminded that the following clubs have been cancelled at the end of the day today (31.01.19) due to the snow:

Clwb pel droed Blwyddyn 1 a 2 – Years 1 and 2 football club.

Clwb pel rwyd Blwyddyn 5 a 6 – Years 5 & 6 Netball club

Clwb codio Blwyddyn 4 – Year 4 Coding club