YSGOL AR AGOR HEDDIW / SCHOOL OPEN TODAY

Mae’r ysgol ar agor heddiw, ond fel y gwyddoch, mae wedi rhewi’n galed felly gofynnwn i chi gymeryd gofal ac amser wrth gyrraedd yr ysgol os gwelwch yn dda. Hefyd, cadwch olwg ar app yr ysgol yn ystod y dydd os gwelwch yn dda gan fod rhagolygon y tywydd yn gaddo mwy o eira a byddwn yn gyrru unrhyw wybodaeth i chi fel rhieni drwy’r app ac ar Trydar.
The school is open today, but as you are aware, the  conditions are very icy so please take time and care when arriving at school. Also, could you please keep an eye on the school app during the day as more snow is forecast and any information will be sent to you through the school app and Twitter.