Cnau – Nuts

Er diogelwch y plant hynny yn yr ysgol, sydd yn dioddef o alergedd i gnau, gofynnir i bawb sicrhau nad oes unrhyw un yn dod a chnau neu fwydydd sy’n eu cynnwys, yn eu pecyn bwyd os gwelwch yn dda. Gallai dod i gysylltiad gyda chnau achosi problemau difrifol i’r rhai sy’n dioddef o’r alergedd.
For the safety of those pupils in school who suffer from an allergy to nuts, you are asked to ensure that no-one brings nuts or foods that contain nuts, in their packed lunch please. Coming into contact with nuts can cause serious problems for those suffering from the allergy.