Cotiau glaw – Rain coats

Fe’ch hatgoffir i sicrhau fod y plant yn cofio dod a chot law efo nhw i’r ysgol bob dydd rwan – gan ei bod yn bwysig fod pawb yn treulio cymaint o amser ag sydd bosib tu allan yn ystod yr amseroedd egwyl.
You are reminded to ensure that the children bring a raincoat with them to school every day – as it’s important that everyone spends as much time as possible outside during break times.