Cofrestru i gystadlu yn yr Urdd / Registering to compete at the Urdd

Cofrestru i gystadlu yn yr Urdd – manylion yn y llythyr.  Peidwch a’i adael munud olaf gan fod y system yn brysur iawn ar y diwrnod olaf. 
image.jpg

Registering to compete at the Urdd Eisteddfod – details in the letter. Please do not leave it until the last day as the system is very busy and can crash. 
IMPORTANT DATE – FEBRUARY 13TH 

pdf icon Urdd-2023.pdf