Rhieni’r Meithrin a Derbyn / Reception and Nursery Parents

Byddwn yn dathlu Cymru, Cymreictod a’r Rygbi dydd Mercher, Chwefror yr 8fed. Caiff y disgyblion ddod i’r ysgol mewn dillad sydd yn cynrychioli Cymru e.e. dillad coch, crys rygbi neu grys pel-droed. 

Bydd y dosbarthiadau Derbyn yn coginio cacennau cri yn y prynhawn. Cysylltwch gyda athro eich plentyn os oes unrhyw alergeddau. 

Diolch am eich cydweithrediad. 

Reception and Nursery pupils will be celebrating Wales, their Welsh identity and the rugby on Wednesday the 8th of February. Pupils to wear clothes that represent Wales on that day i.e red clothes, rugby or football shirts. 


The reception classes will be baking Welsh Cakes in the afternoon, please contact your child’s class teacher with regards to any allergies. 

Thank you for you cooperation.