COGURDD

Nodyn byr’r rhai sydd wedi anfon  ffurflen i’r ysgol i’w cofrestru i gymryd rhan yng nghystadleuaeth coginio Cogurdd – cofiwch ddod a’ch cynhwysion, offer cegin a.y.y.b i’r ysgol fory, dydd Mercher, Ionawr 29ain


Just a quick reminder for the ones who have filled a form for school to register them to take part in the Cogurdd cooking competition – please remember to bring your ingredients, kitchen utensils etc. into school tomorrow, Wednesday, January 29th.