Dosb Mrs Aykroyd/Mrs Huws class

Gwersi nofio – Swimming lessons

Bydd disgyblion dosbarth Mrs Aykroyd/ Mrs Huws yn mynd i nofio bob dydd Gweneram gyfnodgan ddechrau ddydd Gwener yma, Ionawr 31 am 10.30 o’r gloch. Bydd angen lliain, gwisg nofio a bag.

Er mwyn arbed amser gofynnwyn i’r genethod beidio gwisgo teits ar y diwrnod ac i roi ei gwalltiau i fyny os oes ganddynt wallt hir.

The pupils from Mrs Aykroyd/Mrs Huws will be going to the swimming baths every Friday for a period commencing this Friday, January 31 at 10.30 o’clock. They will need a towel, swimming clothes and a bag.

 

To save time we kindly ask the girls not to wear tights on the day and to put their hair up if they have long hair.

 

Diolch am eich cydweithrediad/Thanks for your co-operation

 

 

Os bydd plentyn yn anghofio ei ddillad nofio ni fyddwn yn ffonio adref

a bydd y plentyn yn aros yn yr ysgol

If a child forgets his/her swimming costume we will not be phoning home

and the child will have to remain in school.:-