Cor yr Eisteddfod Choir

YMARFER CÔR EISTEDDFOD

EISTEDDFOD CHOIR REHEARSAL

Gair byr i’ch hysbysu y bydd ymarfer côr pnawn Llun nesaf, Mawrth 9fed hyd at 4.15 p.m

Buan iawn aiff yr amser cyn yr Eisteddfod ac felly mae’n hanfodol bod pawbyn bresennol i bob ymarfer.

Just a short note to inform you that there is a choir practice on Monday afternoon March 9th until 4.15 p.m.

 

The Eisteddfod will soon be here and therefore it is imperative that everyone stays forrehearsal.