Iaith ar Daith

Cadarnheir mai ar eich cyfer chi fel rheini yr oedd y gwahoddiad i ddod i weld y sioe Iaith ar Daith fore Iau yma, Mawrth 5ed. am 10 a.m. Rhaid cyfyngu i un o bob teulu.
Just to confirm – the invitation to come to see the Iaith ar Daith presentation this coming Thursday, March 5th was for you as parents. This is restricted to one per family.