Cor yr Ysgol / School Choir

Ni fydd ymarfer cor ar ol ysgol dydd Mawrth, Ebrill 2il gan fod nifer o’r aelodau yng Nglan-Llyn. Fe fydd ymarfer ychwanegol ar ol ysgol dydd Gwener, Ebrill 5ed tan 4.15y.p.

Diolch i chi am eich cefnogaeth.

There will be no choir practice on Tuesday, April 2nd due to some members visiting Glan-Llyn. There will be an extra practice after school on Friday, April 5th until 4.15pm.

Thank you for your support.