Guide Dogs Cymru / Guide Dogs Wales

Diolch o galon i ddisgyblion, rhieni, staff a chyfeillion yr ysgol am gyfrannu tuag at ein elusen am y flwyddyn academaidd hon, sef Guide Dogs Cymru. Cafodd y disgyblion fodd i fyw yn gwrando ar hanes Carl a Zara o’r elusen yn y gwasanaeth fore heddiw. Diolch hefyd i Steve, technegydd yr ysgol, ynghyd ag Yvonne a Brandon y ci fu hefyd yn son am eu profiadau. Codwyd cyfanswm o £900. Diolch yn fawr iawn i chi i gyd!

A heartfelt thank you to pupils, staff, parents and friends of the school for contributing towards our charity for the academic year, which is Guide Dogs Wales. The pupils thoroughly enjoyed listening to Carl from the charity who was accompanied by his guide dog, Zara, in the assembly this morning. Steve, the school’s technician, along with Yvonne and Brandon also spoke about their experiences. A total of £900 was raised. Thank you all so much!