Criw TEKKERS

Rydym newydd adael Llanelwedd felly rydym yn disgwyl bod yn ôl yn Ysgol Glanrafon am 17:40. Mi wnawn ni eich diweddaru os bydd unrhyw newid. Mae’r disgyblion wedi bod yn wych! 🚌🚌🚌
We have just left Builth so we expect to be back in Ysgol Glanrafon at 17.40. We wil update you if there is any change. The pupils have been great! 🚌🚌🚌