CROESO – WELCOME

Edrychwn ymlaen yn fawr at groesawu disgyblion Derbyn, Blynyddoedd 1,3 a 5 i’r ysgol fory, Dydd Mercher, Medi 9fed a dydd Iau, Medi 10fed., ac yna PAWB (ar wahan i’r Meithrin) o ddydd Gwener, Medi 11eg. ymlaen.
(Disgyblion Blwyddyn 3 a 5 o 8.50 a.m. – 3.05 p.m. a disgyblion y Derbyn a Blwyddyn 1 o  9 a.m. – 3 p.m.)
We look forward very much to welcoming Reception, Years 1,3 and 5 pupils to school tomorrow, Wednesday, September 9th. and Thursday, September 10th., and EVERYONE (apart from the Nursery) from Friday, September 11th. onwards.
(Years 3 and 5 pupils from 8.50 a.m. – 3.05 p.m. and Reception and Year 1 pupils from   9 a.m. – 3 p.m.)