Rhieni’r Dosbarth Derbyn / Reception class parents

O bnawn yfory ymlaen, bydd staff y Dosbarth Derbyn yn arwain y disgyblion at y giât werdd gerllaw drysau’r Meithrin/ Derbyn ar ddiwedd y dydd. Gofynnwn yn garedig i chi fel rhieni i aros ar y buarth o fewn golwg i’r giât i dderbyn eich plentyn.
Diolch am eich cydweithrediad.
From tomorrow afternoon onwards, the Reception class will be led from class to the green gate which is situated by the Meithrin/ Derbyn doors at the end of the school day. We kindly ask that parents stay on the yard whilst waiting to collect their child.
Thank you for your cooperation.