Cyfarchiad y Pennaeth – Headteacher’s greeting

Mae’r cyfarchiad ar gyfer disgyblion Cyfnod Allweddol 2 wedi’i uwchlwytho ar Teams y pnawn ‘ma ond yn anffodus, mae problem wrth geisio uwchlwytho yr un ar gyfer y Cyfnod Sylfaen ar Seesaw. Ymddiheuriadau mawr am hyn.
The greeting for Key Stage 2 pupils has been uploaded onto Teams this afternoon, but unfortunately, there has been a problem with uploading the one for the Foundation Phase pupils on to Seesaw. Many apologies for this.