PWYSIG – IMPORTANT.

RHIENI Y DISGYBLION MEITHRIN, DERBYN, BLWYDDYN 1 A 2
PARENTS OF NURSERY, RECEPTION, YEARS 1 & 2 PUPILS.
Yn dilyn y cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru amser cinio heddiw, bydd disyblion Meithrin, Derbyn, Blynyddoedd 1 a 2 yn dychwelyd i’r ysgol yn ystod yr wythnos wedi gwyliau’r hanner tymor.
Unwaith y bydd gwybodaeth pellach wedi dod o’r Sir, ac y bydd manylion wedi’u cadarnhau, byddwn yn rhannu hwnnw gyda chi cyn gynted ag y bydd hynny’n bosib yr wythnos nesaf.
Diolch yn fawr.
Following the announcement made by the Welsh Government at lunch time today, the Nursery, Reception, Years 1 and 2 pupils will be returning to school during the week following the half term holiday. Once further information has been received from the Authority, and details finalized, we will share this with you as soon as is possible next week.
Many thanks.