Cyfarchion i’r disgyblion – Greeting for the pupils.

Bydd cyfarchiad gan y Pennaeth i ddisgyblion y Cyfnod Sylfaen (Meithrin/Derbyn/Blwyddyn 1 a 2) yn cael ei uwchlwytho ar SeeSaw ac i ddisgyblion Cyfnod Allweddol 2 ar Teams am 2 p.m. heddiw. Mwynhewch y gwyliau hanner tymor bawb!
A greeting from the Headteacher will be uploaded on SeeSaw for the Foundation Phase pupils (Nursery/Reception/Years 1 and 2) and on Teams for Key Stage 2 pupils at 2 p.m. this afternoon.
Enjoy the half term holiday everyone!