Cyfnod Sylfaen – Foundation Phase

At rieni disgyblion Derbyn, Blwyddyn 1 a 2
To the parents of Reception/ Years 1 & 2 pupils

Fe’ch hatgoffir y bydd yr ysgol yn gorffen am 2.55 p.m. o heddiw (14.09.20) ymlaen ar gyfer disgyblion y Derbyn, Blwyddyn 1 a 2.
You are reminded that school closes for Reception, Years 1 and 2 pupils at 2.55 p.m. from today (14.09.20) onwards.