Dyddiau gwisg ymarfer corff / Sports clothes days

Dydd Llun/Monday – Blwyddyn 1 a 2 / Years 1 & 2
Dydd Mawrth/Tuesday – Blwyddyn 3 a 4 / Years 3 & 4 
Dydd Mercher/Wednesday – Diwrnod di wisg ysgol i bawb – dillad ymarferol ar y diwrnod hwn hefyd / Non school uniform day for everyone – practical clothing on this day also. 
Dydd Iau/Thursday – Derbyn / Reception
Dydd Gwener/Friday – Blwyddyn 5 & 6 
Disgyblion i wisgo dillad Addysg Gorfforol addas i weithgareddau allanol / Pupils to wear Physical Education clothing suitable for outdoor activities.