Cymru Cŵl

Mae ein Wythnos Cymru Cŵl yn mynd yn wych!! Dilynwch ni ar Trydar @YsgolG i weld llwyth o luniau!!
Cofiwch am y bore coffi ar gyfer y Cyfnod Sylfaen fory.
Mae dal ychydig o docynnau ar ôl ar gyfer ein Noson Welsh Whisperer nos fory. Os nad ydych yn gallu dod ond hoffech gyfrannu at y noson, byddem wir yn gwerthfawrogi gwobrau raffl. Diolch yn fawr iawn.
Our Cymru Cŵl week is going extremely well- follow our school Twitter @YsgolG to see some pictures.
Remember about the Foundation Phase Coffee morning tomorrow.
There are still some tickets left for the Welsh Whisperer evening tomorrow night. If you can’t make it but wish to contribute in any way, we would be very grateful for any raffle prizes. Diolch yn fawr iawn.