Rhieni Bl 5/ Parents Year 5

CAERDYDD – CARDIFF

 Mehefin/June 5- 7

 

Mae’r Urdd angen y tâl terfynol ar gyfer gwibdaith Caerdydd erbyn dydd Gwener, Mai 24ain os gwelwch yn dda (os nad ydych wedi talu’r cyfan yn barod) – sieciau’n daladwy i Ysgol Glanrafon.

Côst y wibdaith i gyd ydi £182-00 llai’r blaendal o £50 yr ydych wedi ei dalu yn barod.

 The Urdd need the final payment for the Cardiff trip by Friday, May 24th please (unless you have already done so) –  cheques made payable to Ysgol Glanrafon.

 

The cost of the trip is £182.00 less the deposit of £50.00 you have already paid.