Cyngerdd Nadolig Bl 1 a 2 / Years 1 & 2 Xmas Concert

Roedd disgyblion Blwyddyn 1 a 2 wrth eu boddau yn perfformio y sioe “Y Goeden fach hardd”!! Dyma gasgliad o luniau – cofiwch bydd lluniau hefyd i’w gweld ar Trydar.
Year 1 & 2 pupils loved performing their Christmas Show “Y Goeden fach hardd!” Here are a selection of pictures – remember there will more to be seen on Twitter.