Llew a’r Crydd – Theatr Clwyd

Sioe gymraeg gyda thwist Nadoligaidd.

Mae Llew ar ei liniau, mae’n gweithio n galed ddydd a nos yn siop y crydd creulon. Ond mae ffrindiau Llew, y coblynnod direidus wrth gefn gyda chynllun cyfrwys fydd yn llenwi eu byd gyda hud a lledrith.

Ymunwch â ni ar antur hudolus, digon o straeon, cerddoriaeth byw a phypedau od iawn yr olwg…

Cynhyrchiad ar y cyd gan Theatr Clwyd a Pontio. Ysgrifenwyd a Chyfarwyddwyd gan Emyr John


A welsh language show with a twist of Christmas…

Llew is on his knees, he works hard day and night for the mean old cobbler. But Llew’s friends, the mischievous elves are here to help with a cunning plan that will fill their world with magic.

Join us on a magical adventure, live music with storytelling and odd (and we mean odd-looking) puppets…

A Theatr Clwyd & Pontio co-production. Written & Directed by Emyr John


2-6 Ion/Jan |£6 | Amseroedd amrywiol/Various Times

Theatrclwyd.com