Cyngerdd yn yr Eglwys – Cor Bl 5 a 6

Gweler isod amseroedd ar gyfer y Cyngerdd yn yr eglwys Nos Sul yma, Rhagfyr 15fed – 
Cyfarfod yn brydlon am 5.40 p.m.
Cyngerdd yn cychwyn am 6.00 p.m.
Egwyl tua 7 – plant i fynd at eu rhieni. Croeso i chi fynd adref bryd hynny neu aros i weddill y cyngerdd. 
PAWB i wisgo gwisg ysgol os gwelwch yn dda. 
See below times for the church concert this Sunday, December 15th. 
Meet promptly at 5.40 p.m.
Concert to start at 6 o’ clock. 
Interval at around 7 o’ clock – children can go and sit with their parents or can go home during the interval. 
ALL PUPILS in school uniform please.