Parcio – Parking

Os ydych yn dod i’r cyngerdd y pnawn ‘ma, neu i’r gwasanaethau yfory a dydd Gwener, gofynnir yn garedig i chi barchu ein cymdogion a gofalu peidio a pharcio ger eu mynedfeydd. Os yw’n bosib, byddai’n dda pe gallech barcio yn y maes parcio ar Ffordd Glanrafon. Diolch yn fawr iawn. 
If you are coming to the concert this afternoon or to the services on Thursday and Friday, you are kindly asked to respect the neighbours by not parking near their entrances. If it’s at all possible, it would be advisable to park in the car park on Glanrafon Road. Many thanks.