Cyngerdd yr Urdd

Dydd Mercher yma – Cofiwch gefnogi ein disgyblion talentog, gan hefyd fwynhau perfformiadau gan Ysgol Maes Garmon ac Adran yr Wyddgrug. Tocynnau ar gael o Swyddfa’r ysgol. 
This Wednesday – Please come to support our talented pupils, and also to enjoy performances by Ysgol Maes Garmon and Adran yr Wyddgrug. Tickets available from the school office.