Tîm Cefnogi Awtistiaeth / The Autism Support Team

Mae’r Tîm Cefnogi Awtistiaeth wedi llunio rhai adnoddau argraffadwy (tudalen 4) i helpu i ddysgu’ch plentyn/person ifanc i ddechrau deall ei emosiynau. 

The Autism Support Team have put together some printable resources (page 4) to help teach your child/young person to start to understand their emotions.

https://primarysite-prod-sorted.s3.amazonaws.com/ysgol-gynradd-gyg-primary-school/UploadedDocument/7a60cfa0-6b15-4775-90e5-225ca33a8b8c/ast-advice-for-parents-1.pdf 

Diolch