Cyngherddau Nadolig / Christmas Concerts

Er gwybodaeth, ni fyddwn yn gweini mins peis a phaneidiau yn y cyngherddau Nadolig er i ni nodi hynny ar y posteri gwreiddiol. Oherwydd natur y perfformiadau a niferoedd y cynulleidfaoedd, nid yw’n ymarferol i ni wneud hyn eleni. Edrychwn ymlaen at eich croesawu i’r ysgol.
For your information, we will not be serving teas, coffees and mince pies as first noted on the original Christmas concerts’ posters. Because of the nature of the performances and the audience numbers, it will not be practical for us to do so this year. We look forward to welcoming you to school.