Rhieni Meithrin a Derbyn – Reminder

Gofynnwn i blant y Meithrin a’r Derbyn ddod i’r ysgol yn eu dillad sioe Nadolig Ddydd Gwener yma y 9fed ar gyfer ein ymarfer terfynol. Gofynnwn yn garedig i ddisgyblion yDerbyn yn unigddod a’u gwisg ysgol mewn bag i newid iddo wedi’r perfformiad.  Reception and Nursery pupils to come to school this Friday the 9th dressed in their Christmas performance outfits. We kindly ask that the Reception pupils onlybring their school uniform in a bag to change after the performance. 

Diolch am eich cydweithrediad,