Cyrsiau Newydd | New CoursesFrom: Sian Hanley <[email protected]&gt;
Sent: Thursday, May 20, 2021 14:39
To: Sian Hanley <[email protected]&gt;
Subject: Cyrsiau Newydd | New Courses
 

Free course for parents – teach your child about money

New dates available in May and June

Rydym yn annog a chroesawu gohebiaeth yn Gymraeg a byddwn yn ymateb i’ch dewis iaith

We encourage and welcome correspondence in Welsh and will respond to your language choice

Sian Hanley

Gweinyddwraig/AdministrationNorth West Region

Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales
a elwid gynt  / formerly known as WEA YMCA CC Cymru


Bryn Menai, Ffordd Caergybi /Holyhead Road, Bangor, Gwynedd, LL57 2JA

Ffôn/Telephone: 01248 363 940

Mobile: 07561059952
E-mail/E-bost:

Gwefan/Website:www.addysgoedolion.cymru | www.adultlearning.wales

[email protected]″ style=”width:5.7291in; height:.7187in” data-outlook-trace=”F:1|T:1″ src=”https://www.ysgolglanrafon.co.uk/wp-content/uploads/2021/05/image001.jpg”>

Dewis Iaith Cyswllt | Language Preference For Contact

pdf icon MAY-JUNE-Cym-Talk-learn-do-Teaching-children-about-money.pdf
pdf icon MAY-JUNE-Eng-Talk-learn-do-Teaching-children-about-money.pdf