Dim Clwb Rownderi / No Rounders Club

Ni fydd y Clwb Rownderi yn cael ei gynnal brynhawn fory (Mai 24ain) oherwydd fod noson rieni. Bydd y clwb yn ailddechrau dydd Llun, Mehefin 7fed, ar ôl gwyliau’r hanner tymor There will be no rounders club tomorrow afternoon (May 24th) because of parents’ evening. The club will recommence on Monday, June 7th, after the half term break.