Cysylltiad y we – Internet connection.

Oherwydd bod y system yn cael ei huwch-raddio, NI fydd cysylltiad ar gael trwy’r we yn yr ysgol o 10 a.m. heddiw (13.01) hyd at ddiwedd y dydd ar ddydd Gwener, Ionawr 15fed. Os ydych angen cysylltu gyda’r ysgol yn ystod y dyddiau hyn, gofynnir i chi ffonio os gwelwch yn dda.
Sylwer na fydd aelodau o staff yn gallu ymateb i waith y plant/ebyst os ydynt ar ddyletswydd yn Hwb yr ysgol yn ystod y dyddiau hyn.
As the system is being upgraded, there will be NO internet connection in school from 10 a.m. this morning(13.01) until the end of the day on Friday, January 15th. If you need to contact the school during these days, you are asked to phone please.
If staff are on duty in the school’s Hub during these days, they will not be able to respond to children’s work or e mails.