Sesiynau Byw Ysgol Glanrafon Live Sessions

Fel a nodwyd yn y llythyr nos Sul, rydym yn bwriadu cynnal sesiynau sgwrsio byw gyda disgyblion yr ysgol wythnos nesaf. Os ydych eisiau eich plentyn i gymeryd rhan, gofynnwn yn garedig i chi lenwi y ffurflen drwy ddilyn y linc isod os gwelwch yn dda.  Os nad ydych yn cwblhau y ffurflen, ni fydd eich plentyn yn gallu cael mynediad i’r Sesiynau Byw. Bydd mwy o fanylion a chyfarwyddiadau am y sesiynau yma yn eich cyrraedd dros y dyddiau nesaf. 
Hoffwn nodi mae ein bwriad fel ysgol ydy trefnu Sesiynau Sgwrsio ar gyfer y plant sydd ddim yn mynychu yr Hwb Dysgu yn yr ysgol. Serch hynny, byddem yn ddiolchgar petai pob rhiant yn llewni y ffurflen os gwelwch yn dda a hynny ar gyfer ein cofnodion. 
As noted in the letter to you on Sunday evening, we are hoping to arrange live sessions with the children next week. If you want your child to take part, we kindly ask that you fill in the form by following the link below. If the form is not completed, unfortunately your child will not be able to gain access into the Live Sessions. More details and instructions about the sessions will be sent to you over the coming days. 

We would like to note that it is our intention to arrange the live sessions for the children that are not attending the Learning Hub at the school. Despite this, we would be grateful if all parents could please complete the form for future reference. 
Diolch yn fawr. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ug4_TzS3ZEGUCRtgHRR5kz7D_KmzAJxMjCyNW_gH6gdUQjM0Ujc2WFZZUVNZM0lTRjdZWlhLUlpaUi4u

Os gwelwch yn dda, darllenwch drwy pob datganiad a rhannu y wybodaeth gyda eich plentyn cyn y sesiwn byw. Mae angen gwneud un ffurflen ar gyfer pob plentyn yn eich teulu. Hoffwn gael yr ymatebion mewn erbyn hanner dydd Dydd Gwener, Ionawr 15fed os gwelwch yn dda. Please read through the statements, and share them with your child before the live session. One form for each child in your family please. We would like the form completed by mid-day on Friday, January 15th please.
forms.office.com