Dim Parcio ar stryd Y Parc heddiw / No Parking on The Park today

Ni fydd modd parcio ar stryd Y Parc (ger cae yr ysgol) heddiw oherwydd gwaith ar y ffordd. It won’t be possible to park on The Park (by the school field) today because of roadworks.