Parcio/Parking

Derbyniwyd cŵyn swyddogol y bore ‘ma oddi wrth un o drigolion Highfield Villas oherwydd bod pobl sy’n dod â phlant i’r ysgol yn parcio ar y stryd breifat honno, a hynny o flaen eu mynedfeydd.Felly fe’ch hatgoffir nad oes neb i barcio ar ffordd Highfield Villas.

Gofynnir yn garedig am eich cyd-weithrediad parod ynglyn â’r mater pwysig yma.

An official complaint has been received this morning from one of the residents of Highfield Villas because people who bring children to the school, park outside their entranced on this private road. Therefore you are reminded that no-one is to park on the road by Highfield Villas.

 

 

Your kind co-operation regarding this issue will be greatly appreciated