DIOLCH / THANK-YOU

Dyma neges a llythyr gan Seren, Gwennan a’u teuloedd. Here is a message and letter by Seren, Gwennan and their families. 

Cwblhaodd Seren a Gwennan eu taith gerdded Dydd Sul, Chwefror 19eg. Rydym dal yn casglu arian a gobeithiwn y bydd eu cyfanswm yn cyrraedd £3000. Cerddodd Sophie a Ffion gyda nhw, diolch yn fawr iawn iddynt nhw am eu cefnogaeth.

Diolch yn fawr iawn i bawb yn Ysgol Glanrafon am eich cefnogaeth ac am yr holl rhoddion caredig. Rydym ni, fel teulu, yn ddiolchgar iawn i chi gyd.

Seren and Gwennan completed their sponsored walk on Sunday, February 19th. We are still collecting money, but we hope that the total collected will be close to £3000. Sophie and Ffion also walked with them, and we thank-them for their support. 
Thank-you very much to Ysgol Glanrafon for all of your support and the kind donations. We as families are extremely grateful.