Neges gan yr Urdd/ Message off the Urdd

Taith yr Urdd i Crocky Trail ar y 3ydd o Ebrill. Mae’r daith yn addas ar gyfer unrhyw un sydd ym mlwyddyn 6 (sydd yn bwriadu mynd i Ysgol Maes Garmon yn mis Medi) a disgyblion blwyddyn 7 Ysgol Maes Garmon. Bwriad y daith yma ydi i roi cyfle i ddisgyblion blwyddyn 6 i ddod i adnabod rhai o griw Ysgol Maes Garmon, cyn symud fyny! Dim ond 30 o lefydd sydd felly cyntaf i’r felin! Cost yn daith ydi £30 y plentyn, mae hyn yn cynnwys bws, tocyn mynediad a gofalaeth am y diwrnod!

Urdd Trip to Crocky Trail on the 3rd of April. The trip is suitable for anyone in year 6 (who plans to go to Ysgol Maes Garmon in September) and year 7 pupils at Ysgol Maes Garmon. This trip is designed to give year 6 pupils the opportunity to get to know some of Ysgol Maes Garmon’s pupils, before moving up! There are only 30 places so first come, first served! Cost is £30 per child, this includes a bus, admission ticket and care for the day!