DIOLCH / THANK YOU

Image.jpegHyd yma – rydym wedi codi bron i £1,200 i Apel Iwcrain – swm anhygoel! DIOLCH O GALON. Mae dal posib cyfrannu drwy SchoolComms os ydych yn dymuno.

So far – we have raised almost £1,200 for the Ukraine Appeal – an incredible amount! MANY THANKS. You can still contribute through SchoolComms if you wish. 


image-1.jpg