Diolch / Thanks

Image.jpeg

Diolch arbennig i Thomas o Flwyddyn 5 am greu nwyddau arbennig i’w gwerthu heddiw ar gyfer Apêl Iwcrain. Mae o wedi codi £92.46 ei hun ac wedi cyfrannu y cyfan at gyfanswm yr ysgol. Gwych Thomas a diolch i blant Bl 5 a 6 am gefnogi. Special thanks to Thomas from Year 5 for creating special products to sell today for the Ukraine Appeal. He has collected £92.46 and contributed it towards the school total. Great Thomas – diolch i ti! Thanks also to Year 5 and 6 pupils for supporting him.