Diwedd y dydd – End of the day

I sylw rhieni disgyblion Blwyddyn 3 a 4 – For the attention of Years 3 and 4 parents,
Bydd holl ddisgyblion Blwyddyn 3 a 4 yn dod allan trwy’r brif fynedfa o hyn ymlaen. Er mwyn hwyluso’r broses, mae croeso i chi ddod i lawr tuag at y fynedfa i gasglu’ch plant ar ddiwedd y dydd. 
All Years 3 and 4 pupils will be coming out through the main entrance from now on. In order to make the process as smooth as possible, you can come down towards the entrance to meet the children at the end of the day.