Diwedd y flwyddyn / End of year

Cofiwch ddod a bag plastig gyda chi i’r ysgol mor fuan â phosib os gwelwch yn dda a dychwelyd unrhyw hen lyfrau darllen sydd yn perthyn i’r ysgol cyn diwedd y tymor.


Remember to bring a plastic bag to school as soon as possible and return any books that belong to school before the end of term. 

Diolch yn fawr