Glan-llyn Blwyddyn 5a6

Bydd y bws yn ôl tua 5.30yp. Bydd angen i rieni ddod at y bws wrth y giât waelod i gasglu eu plant. Peidiwch â pharcio yn y safle bws o.g.y.dd. The bus will be back around 5.30pm. Parents will need to come to the bus by the bottom gate to collect their children. Please do not park in the bus stop.