Diwrnod corrach/gwisg Nadolig/ Elf/Christmas clothes day

Bydd cyfle i’r disgyblion ddod i’r ysgol wedi’u gwisgo fel corrach neu mewn dillad Nadoligaidd ddydd Gwener yma, Rhagfyr 6ed,. Gallant wneud cyfraniad tuag at ein helusen ddewisiedig, Cymdeithas Alzheimers, os y dymunant, am gael gwneud hynny.
The pupils can come to school dressed as an elf or in Christmas clothes this Friday, December 6th. If they so wish, they can make a contribution towards our chosen charity, Alzheimers Society, for doing so.