YR ADRAN IAU / JUNIORS

Rydym wedi gofyn i’r plant ddod a “hanger” i’r ysgol fory os gwelwch yn dda gyda’i enw wedi nodi’n glir arno er mwyn gallu hongian y crysau t. Hefyd hoffwn eich atgoffa fod y prif gymeriadau angen dod a’u gwisgoedd i’r ysgol mor fuan a phosib. Mae PAWB arall angen leggings/trowsus du/llwyd (mae trowsus ysgol yn iawn) ac esgidiau/pymps du. Os oes unrhyw broblem, cofiwch gysylltu â ni.
We have asked the children to bring in a hanger tomorrow please clearly labelled with their name and class on so that we can hang the tshirts. We would also like to remind the main characters that they need to bring in their costumes asap. Also, a reminder to all of the other characters that they need to wear black/grey leggings/trousers (school trousers are fine) and black/dark shoes/pumps. If there are any problems, please let us know.