Diwrnod dillad eu hunain / Own clothes day 17 / 2 / 23

Caiff y disgyblion ddod i’r ysgol yn gwisgo dillad eu hunain dydd Gwener nesaf i godi arian at Oxfam Twrci. Gofynnwn am gyfraniad o £1 neu fwy ar gyfer yr Elusen Oxfam drwy dudalen rhodd ‘JustGiving’ Gwenan a Seren. Bydd y ddwy yn cwblhau taith gerdded noddedig dydd Sadwrn nesaf i godi arian ar gyfer y bobl sydd wedi cael eu heffeithio gan y daeargryn.

 

 

Diolch am eich cydweithrediad

 

 

Pupils can come to school dressed in their own clothes next Friday to raise money for Oxfam Turkye. We kindly ask for a donation of £1 or more for the Oxfam charity through Gwennan and Seren’s ‘JustGiving’ page. They will be completing a sponsored walk next Saturday to help those affected by the earthquake.

 

 

Thank you for your cooperation


https://www.justgiving.com/fundraising/ailsa-knight2

pdf icon Diwrnod.dillad.eu_.hunain.Twrci_.pdf