HEDDIW – Diwrnod olaf i gofrestru i gystadlu yn yr Urdd / TODAY – Last day to register to compete at the Urdd

HEDDIW YW’R DIWRNOD OLAF I GOFRESTRU ER MWYN CYSTADLU YN YR URDD 
Cofiwch mae eich cyfrifoldeb chi fel rhieni/gwarchodwyr yw i gofrestru eich plentyn i gysatdlu yn Eisteddfod yr Urdd, nid yr ysgol. 
TODAY IS THE LAST DAY TO REGISTER YOUR CHILD TO COMPETE AT THE URDD

Rememberitis your responsibilityasparents/guardians to registeryourchildtocompete attheUrddEisteddfod, not the school’s responsibilty. 

pdf icon Urdd-2023.pdf