Diwrnod Mabolgampau / Sports Day

Disgyblion meithrin i flwyddyn 2 i wisgo dillad ymarfer corff (Crys-t gwyn a Siorts du) i’r ysgol ar y diwrnod.
Disgyblion Bl 3 i 6 i wisgo dillad ymarfer corff hefo Crys-t lliw ei llys os yn bosib ar y diwrnod.
                                                                                                                                                                   
Nursery pupils to year 2 to wear their P.E kit (white T-shirt and black Shorts) to school on the day.
Year 3 to 6 pupils to wear their P.E kit on the day with their T-shirt in their house colour if possible.